Tư vấn về đăng ký an toàn thực phẩm

Hỏi về tư vấn về đăng ký an toàn thực phẩm, tôi có cơ sở sản xuất thực phẩm chưa qua chế biến có phải đăng ký cơ sở đử điều kiện an toàn thực phẩm không?
Theo quy định về an toàn thực phẩm như sau:
1. Điều 12 Nghị định 15 hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm:
Quy định các trường hợp không thuộc diện cấp Giấy phép cơ sở đủ điều kiện ATTP;
Sản phẩm của anh được coi là sản xuất, kinh doanh Thực phẩm tươi sống là thực phẩm chưa qua chế biến bao gồm thịt, trứng, cá, thuỷ hải sản, rau, củ, quả tươi và các thực phẩm khác chưa qua chế biến => thuộc diện phải cấp phép cơ sở đủ điều kiện ATTP
2. Điều 4 và Điều 6 Nghị định 15 : Quy định những trường hợp phải thực hiện đăng ký, những trường hợp thực hiện tự công bố => Sản phẩm thuộc trường hợp tự công bố
3. Trình tự thủ tục tự công bố:
Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm
và khoản 1 Điều 3 Nghị định 155 điều kiện đầu tư kinh doanh thộc phạm vi quả lya nhà nước của bộ y tế

» Các cơ sở không phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Câu hỏi:

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA ImageChange Image