Tư vấn quản lý thương hiệu của doanh nghiệp

Tư vấn quản lý thương hiệu của doanh nghiệp. Quản lý nhãn hiệu (thương hiệu) ngay từ đầu để bảo vệ giá trị thương hiệu ngày một nâng cao.

– Khi đăng ký nhãn hiệu thì doanh nghiệp phải theo dõi và nộp đơn phản đối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp đối với những nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp có khả năng trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã được bảo hộ của khách hàng;
– Theo dõi và giám sát hàng hóa trên thị trường để phát hiện các trường hợp hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế đã được bảo hộ của khách hàng.
– Tiến hành xử lý vi phạm đối với các trường hợp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp doanh nghiệp tiến hành việc xử lý hàng vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp bao gồm thương lượng, yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hoặc khởi kiện ra tòa án;
– Kiểm soát biên giới để quản trị tài sản sở hữu trí tuệ đặc thù và có thể đưa lại hiệu quả cao cho việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Doanh nghiệp yêu cầu cơ quan hải quan các cấp thực hiện việc kiểm soát đối với hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam để ngăn chặn, loại bỏ các trường hợp nhập khẩu hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của doanh nghiệp.

Công việc này doanh nghiệp có thể tự quản lý hoặc thuê đơn vị tư vấn, dịch vụ thực hiện giám sát định kỳ tài sản sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp để đơn vị dịch vụ báo cáo đánh giá về thực trạng của nhãn hiệu và đưa ra hướng đề xuất. Dịch vụ này bao gồm: Các dịch vụ nêu trên có thể được thực hiện dưới dạng Hợp đồng dịch vụ pháp lý theo vụ việc hoặc Hợp đồng tư vấn thường xuyên tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng.

» Thủ tục đăng ký nhãn hiệu
» Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ
Tư vấn quản lý thương hiệu của doanh nghiệp