Tư vấn luật Phạm Công Anh

Tư vấn luật Phạm Công Anh là chuyên viên tư vấn pháp luật của công ty luật chúng tôi

Ông Phạm Công Anh là – đã từng tham gia trong nhiều lĩnh vực như lĩnh vực thương mại, lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực pháp luật. Qua quá trình làm việc tại các doanh nghiệp này, ông đã đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản, năng lượng và lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và Internet.

Lĩnh vực hoạt động
Tư vấn luật sở hữu trí tuệ
Tư vấn đầu tư
Tư vấn hợp đồng
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn bất động sản
Tư vấn viễn thông và truyền thông

Quá trình đào tạo
Thành viên công ty chúng tôi được qua đào tạo chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế – Đại học Thương Mại.
Cử nhân Luật Kinh tế – Đại học Mở Hà Nội.
Tham gia khoá đào tạo Nghề Luật sư, Học viện Tư pháp.
Tín chỉ nghiệp vụ Sở hữu trí tuệ – Cục Sở Hữu Trí Tuệ
Sẽ giúp cho quí vị những dịch vụ giá trị đích thực.

» tư vấn pháp luật