Tư vấn đăng ký mã vạch cho doanh nghiệp

Tư vấn đăng ký mã vạch cho doanh nghiệp. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì việc đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm là một việc cần thiết và hữu ích, tạo tin tưởng cho khách hàng, mở rộng bán hàng vào các kênh siêu thị chuyên nghiệp, quản lý bán hàng…

Đăng ký mã vạch cho sản phẩm của mình sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý hàng hóa của mình theo phần mềm quản lý hàng hóa, đồng thời khẳng định chất lượng sản phẩm trước khi phân phối ra thị trường tiêu thụ.

Nhận thấy được tầm quan trọng của việc tư vấn đăng ký mã số mã vạch cho doanh nghiệp. Cũng như sự hiểu biết về mã số mã vạch (MSMV) và các thủ tục pháp lý liên quan đến mã số mã vạch của các chủ doanh nghiệp là không được nhiều.

Tư vấn đăng ký mã vạch cho doanh nghiệp:

– Bảo hộ doanh nghiệp luôn sằng sàng tư vấn.
Tư vấn thủ tục cấp mã số mã vạch cho doanh nghiệp”. Nhằm hỗ trợ tư vấn giúp hiểu biết sâu rộng hơn về mã số mã vạch, cũng như các bước thực hiện đăng ký Mã số mã vạch để có thể thực hiện thủ tục đăng ký một cách nhanh nhất và rễ ràng nhất, chúng tôi đã đăng ký mã số mã vạch thành công cho doanh nghiệp là kết quả nỗ lực của quá trình tư vấn mã số mã vạch.

– Khái niệm về mã số mã vạch.
Mã số mã vạch là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, dịch vụ, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng mã vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được.

– Sử dụng mã số mã vạch.
Sau khi được cấp mã số mã vạch thì mã vạch được in trực tiếp lên đối tượng cần quản lý như thương phẩm, vật phẩm, các thùng hàng đề giao nhận/vận chuyển.

– Điều kiện được sử dụng mã số mã vạch sản phẩm.
Mã số mã vạch sản phẩm được cấp bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền. Chính vì sản phẩm của đăng ký mã số mã vạch Hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp của bạn muốn có mã số mã vạch in trên sản phẩm thì các bạn cần phải thực hiện đầy đủ bộ hồ sơ thủ tục đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm.

Tiếp theo doanh nghiệp, hộ kinh doanh của bạn phải gia nhập tổ chức EAN Việt Nam. Tổ chức EAN Việt Nam sẽ có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp lập mã I cho từng sản phẩm(Mã I là mã mặt hàng) và cung cấp mã M cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp muốn trở thành thành viên của tổ chức EAN Việt Nam thì cần phải đóng lệ phí gia nhập và lệ phí thường niên. Hai loại lệ phí này có thể sẽ bị thay đổi theo thời gian và được ghi rõ trong điều lệ của EAN Việt Nam. Lệ phí này cũng đã được thông qua đại hội các thành viên quyết định.

– Thủ tục để đăng ký mã số mã vạch.
Để việc đăng ký mã số mã vạch cho doanh nghiệp được thuận lợi và nhanh chóng thì doanh nghiệp cần phải chuẩn bị đầy đủ những thủ tục cần thiết để đăng ký mã số mã vạch.
Các thủ tục phải đúng quy định của pháp luật và có tính hợp pháp gồm:
+ Giấy phép đăng kí kinh doanh (02 bản, sao y bản chính);
+ Bản đăng ký mã số mã vạch (theo mẫu gửi lại khi nhận được yêu cầu);
+ Bảng danh mục sản phẩm sử dụng mã số mã vạch;
+ Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam.

» Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

» Các loại mã số mã vạch

Tư vấn đăng ký mã vạch cho doanh nghiệp:
Nếu doanh nghiệp cần đăng ký mã số mã vạch hãy gửi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Liệt kê sản phẩm cần có mã vạch qua email hoặc zalo dưới để làm thủ tục xin cấp mã vạch.

Câu hỏi:

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA ImageChange Image