Thủ tục thành lập cơ sở sản xuất

Thủ tục thành lập cơ sở sản xuất.  Khi ra đời cơ sở sản xuất thì trình tự, thủ tục, những giấy tờ phải có khi bắt buộc làm hồ sơ, nơi nộp ở đâu… để tiến hành thủ tục thành lập cơ sở sản xuất:

 • Nộp hồ sơ:
  + Nộp đơn đề xuất cấp Giấy đăng ký cho ra đời cơ sở sản xuất;
  + Chuẩn bị giấy tờ và nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh có thẩm quyền;
  + Đợi kết quả thẩm định hồ sơ của Phòng đăng ký kinh doanh;
  + Nhận kết quả giải đáp là Giấy chứng nhận đăng ký cho ra đời cơ sở chế tác của chủ thể có thẩm quyền (hồ sơ đủ điều kiện, hợp lệ).
  Nếu giấy tờ không đầy đủ các giấy tờ, đáp ứng các điều kiện luật định thì hồ sơ của bạn sẽ bị trả về.
 • Thời gian thực hiện:
  Thủ tục cho ra đời cơ sở chế tạo được Phòng đăng ký kinh doanh xem xét và giải quyết trong 03 ngày làm việc đề cập từ ngày nhận được hồ sơ hợp thức.
 • Các giấy tờ cần thiết:
  + Đơn đề xuất xin Giấy phép thành lập cơ sở chế tạo của chủ thể có yêu cầu;
  + Tên cơ sở sản xuất;
  + Địa chỉ giao lưu của cơ sở sản xuất (số nhà, tên ngõ, phường…)số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
  + Ngành, nghề dự định buôn bán của cơ sở sản xuất;
  + Số vốn mà bạn dự kiến để cho ra đời cơ sở sản xuất;
  + Số lượng lao động dự kiến của cơ sở sản xuất;
  + Các thông báo liên quan tới chủ sở hữu, người đứng đầu, nhân lực của cơ sở sản xuất: họ tên, chứng minh thư nhân dân, địa chỉ, số điện thoại,…
 • Địa điểm nộp hồ sơ:
  Tến hành thủ tục thành lập cơ sở chế tạo tại Phòng đăng ký kinh doanh.

» Tư vấn thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo mầm non tư thục