Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có hiệu lực trên lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần là 10 năm.

Thời hạn gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu: trong vòng 06 tháng trước ngày văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ văn bằng phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ để duy trì bảo hộ.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ văn bằng nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn muôn là 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu gồm:

+ Tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ;
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu);
+ Giấy uỷ quyền cho chúng tôi để làm thủ tục gia hạn văn bằng;
+ Chứng từ nộp lệ phí.

Quy trình sau khi nộp hồ sơ gia hạn nhãn hiệu:

– Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

– Nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong các trường hợp sau đây thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối gia hạn và yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc người yêu cầu có ý kiến phản đối:

+ Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định;

+ Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.

Nếu trong thời hạn 01 tháng, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối gia hạn.

Chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cần lưu ý:

Sau khi nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ mà chủ sở hữu nhãn hiệu không sử dụng nhãn hiệu liên tục trong thời gian 05 năm kể từ ngày nộp đơn, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể bị hủy bởi một người khác.
Sau 05 năm kể từ ngày hết hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu mà chủ văn bằng không gia hạn thì chủ thể khác mới có quyền được đăng ký nhãn hiệu đó.

Dịch vụ làm thủ tục gia hạn văn bằng nhãn hiệu:

– Tư vấn pháp luật về thủ tục và điều kiện gia hạn bảo hộ nhãn hiệu;
– Soạn thảo hồ sơ gia hạn nhãn hiệu;
– Đại diện Qúy khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý tại Cục Sở hữu trí tuệ;
– Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình gia hạn nhãn hiệu;
– Đại diện cho Qúy khách hàng trong toàn bộ quá trình xác lập và phúc đáp công văn trao đổi với Cục Sở hữu trí tuệ về việc gia hạn nhãn hiệu

» Mẫu tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Dịch vụ làm thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

Câu hỏi:

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA ImageChange Image