Thủ tục công bố Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa

Thủ tục công bố Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa là một trong những điều kiện pháp lý để một sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp được lưu thông trên thị trường.

Thủ tục công bố Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền được Bộ Y tế phân cấp quy định, bảo đảm tiêu chuẩn công bố áp dụng đáp ứng các quy định bắt buộc áp dụng đối với sản phẩm và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đã công bố.

Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa bao gồm:
– Công bố cho sản phẩm sản xuất trong nước:
– Công bố cho sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài:

1. Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm sản xuất trong nước:
+ Giấy đăng ký KD bản sao công chứng của công ty đứng ra công bố;
+ Kết quả kiểm nghiệm tại trung tâm kiểm định đo lường tiêu chuẩn
+ 03 Mẫu sản phẩm yêu cầu kiểm nghiệm.

2. Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài:
+ Giấy đăng ký kinh doanh bản sao công chứng của và Công ty phân phối sản phẩm tại Việt Nam.
+ Giấy phép CA (Certyficate Of Analysis) – Bản phân tích thành phần của nhà sản xuất hoặc phiếu kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu liên quan) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ
+ Công thức Sản Phẩm (Formulation): Ghi rõ tỉ lệ thành phần % đầy đủ kèm theo công dụng (tên thành phần theo danh pháp quốc tế INCI)
+ Nhãn phụ sản phẩm (Artwork)
+ Chứng nhận chất lượng hàng hóa (nước sở tại).
+ Phiếu kiểm định chất lượng (nước sở tại).

» Dịch vụ công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa

Dịch vụ làm tThủ tục công bố Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa

Câu hỏi:

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA ImageChange Image