Thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp Cuba

Chúng tôi thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp Cuba tại Việt Nam
Ngày 12/1/2016, Sở công thương HN đã cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam cho công ty CONSTRUCCIONES, S.A.

CONSTRUCCIONES, S.A là một công ty của Cuba có địa chỉ tại La Habana, Republica de Cuba, thực hiện các chức năng Cung cấp các dịch vụ xây dựng và tư vấn kỹ thuật xây dựng dân dụng sau:

  • Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc;
  • Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác tại Việt Nam;
  • Nghiên cứu thị trường để thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng và tiêu dùng dịch vụ thương mại; Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết với các đối tác Việt Nam hoặc liên quan đến thị trường Việt Nam;
  • Các hoạt động khác mà pháp luật Việt Nam cho phép

chúng tôi vinh dự là đơn vị tư vấn pháp lý cho việc thực hiện văn phòng đại diện này tại Việt Nam và chúng tôi cũng là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư nội bộ cho hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam.

» Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp nước ngoài: