Quy trình đầu tư ra nước ngoài?

Công ty luật chúng tôi vui lòng tư vấn giúp công ty chúng tôi quy trình để xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài, chúng tôi lập công ty ở nước ngoài trước hay xin giấy phép ở Việt Nam trước.

Luật sư tư vấn: Về vấn đề của doanh nghiệp, chúng tôi trả lời như sau:

Nguyên tắc đầu tư ra nước ngoài là phải xin ở Cục Đầu tư trước, sau đó mới tiến hành đăng ký tại nước ngoài.

Sau khi có GP ở nước ngoài rồi về báo cáo và khi đó Ngân hàng nhà nước mới cho chuyển tiền đầu tư.

» Tư vấn thủ tục đầu tư ra nước ngoài