Quy định về việc cấp sử dụng và quản lý mã số mã vạch

Quy định về việc cấp sử dụng và quản lý mã số mã vạch. Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành ngày 23/8/2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch.

Quy định này quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý các loại mã số mã vạch có mã quốc gia của Việt Nam và việc quản lý sử dụng mã số mã vạch (MSMV) của nước ngoài.

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có nhu cầu sử dụng mã số mã vạch và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp mã số mã vạch.

Download mẫu văn bản tại đây: Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch

» Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Tư vấn đăng ký mã số mã vạch:

Câu hỏi:

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA ImageChange Image