Nên thành lập công ty hay Cơ sở sản xuất kinh doanh?

Nên thành lập công ty có lợi hơn Cơ sở sản xuất kinh doanh?
Cơ sở kinh doanh của tôi là nhà phân phối mặt hàng dầu nhờn, đã đăng ký mã số thuế và đóng mức thuế khoán hàng tháng, cơ sở do 3 thành viên góp vốn và 1 lao động giao hàng hóa. Ngoài ra có 1 giám sát bán hàng và 2 nhân viên hỗ trợ cho việc bán hàng cho cơ sở phân phối hàng hóa. Nếu tôi muốn có tư cách pháp nhân thành lập công ty có được ko. Với điều kiện như trên thì là cở sở sản xuất kinh doanh sẽ có lợi hay thành lập công ty có lợi hơn.

Nếu bạn muốn mở rộng kinh doanh thì việc thành lập công ty là việc làm sớm muộn, vì hộ kinh doanh cá thể có nhiều nhược điểm cả về thuế má lẫn cách tổ chức và kế toán, thậm chí khi người ta muốn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh của bạn cũng khó vì không có tư cách pháp nhân chịu trách nhiệm.

Nếu bạn đang hoạt động trơn chu với quy mô nhỏ và không cần thiết về vấn đề mở rộng kinh doanh thì bạn có thể giữ nguyên loại hình hộ kinh doanh cá thể cũng được, nhưng bạn nên nghĩ tới một ngày nào đó chuyên nghiệp hóa, mở rộng quy mô kinh doanh thì nên thành lập doanh nghiệp, có thể là thành lập công ty cổ phần thì thích hợp nhất!

» Tư vấn thành lập công ty TNHH