Luật sư giải quyết tranh chấp Sở hữu trí tuệ

Luật sư giải quyết tranh chấp Sở hữu trí tuệ, vì tài sản Sở hữu trí tuệ là tài sản vô hình của doanh nghiệp, đóng góp vào sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp, là thước đo quá trình lớn mạnh của doanh nghiệp.
Khi có tranh chấp cần mời luật sư kimh nghiệm tham gia để giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích cho doanh nghiệp.

Dịch vụ của luật sư giải quyết tranh Sở hữu trí tuệ gồm:
– Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý về trách nhiệm của các bên trong tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ về quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả.
– Tư vấn và thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
– Tư vấn và giải quyết tranh chấp nhãn hiệu, tên miền, bản quyền trên phầm mềm và bản quyền tác phẩm.
– Tư vấn tham gia tranh trong các vụ việc vi phạm bản quyền, sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, cạnh tranh không lành mạnh…
– Hướng dẫn và trực tiếp thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ, bản quyên.
– Cử luật sư đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan chức năng gồm có cục sở hữu trí tuệ, cục bản quyền, thanh tra sở hữu trí tuệ.
– Cử luật sư đại diện khách hàng tham gia thương lượng, thoả thuận giải quyết tranh chấp tại tòa án và trọng tài.
– Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại toà án và trọng tài thương mại.
– Nghiên cứu và làm đơn khiếu nại các quyết định hành chính về sở hữu trí tuệ của cục sở hữu trí tuệ và bản quyền.
– Tư vấn, các biện pháp chủ thể quyền thực hiện quyền tự bảo vệ:

+ Yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại
+ Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm tự bảo vệ
+ Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm;

Khởi kiện tại Tòa án hoặc Trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.
Hướng dẫn việc thi hành án để đảm bảo quyền lợi và nhanh nhất

» Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ

Luật sư giải quyết tranh chấp Sở hữu trí tuệ:

Câu hỏi:

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA ImageChange Image