Lợi ích sử dụng mã số mã vạch

Lợi ích sử dụng mã số mã vạch ngày nay mang lại nhiều lợi ích trong thực tiễn như: khách hàng kiểm tra thông tin bằng mã vạch, tính tiền cho khách hàng, kiểm kê hàng hóa tồn kho một cách nhanh chóng, theo dõi hàng hóa đang lưu thông trong giai đoạn nào…

1. Chức năng của mã số mã vạch:
– Phục vụ bán hàng tự động (thường thấy ở các siêu thị)
– Phục vụ quản l‎ý hoạt động sản xuất kinh doanh
– Phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa
– Phục vụ vận chuyển hàng hóa
– Phục vụ trao đổi dữ liệu điện tử (EDI).

Mã quốc gia Việt Nam đã được tổ chức mã số mã vạch quốc tế GS1 (trước đây là EAN International) cấp là 893.

2. Nhờ có công nghệ mã số mã vạch dùng máy quét, doanh nghiệp giảm bớt dược hệ thống quản lý như: nhân viên nhập dữ liệu, thống kê sổ sách. hiện nay công tác này đã có phần mềm và máy móc thay thế, chủ doanh nghiệp, người bán hàng chỉ cần xem thông tin là biết được hàng hóa đang lưu thông, tồn kho, để có kế hoạch đặt hàng kịp thời. Do vậy giảm được thời gian tính toán, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

» Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Hãy nâng cao quản lý hàng hóa bằng cách đăng ký sử dụng mã số mã vạch: