Lập phương án vay vốn ngân hàng

Lập phương án vay vốn ngân hàng. Bản lập phương án kinh doanh trình ngân hàng là yếu tố quyết định để các ngân hàng thẩm định, phê duyệt dự án và quyết định cho cá nhân hoặc doanh nghiệp vay vốn kinh doanh.

Lĩnh vực: lập kế hoạch kinh doanh, lập phương án kinh doanh, lập dự án đầu tư cho các đơn vị và cá nhân phương
Lập phương án chuyên nghiệp và đầy đủ nhằm mang đến cái nhìn tổng quan rõ ràng về dự án, tiết kiệm thời gian tư, đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hồ sơ vay ngân hàng.

Nội dung công việc:

Nắm bắt thông tin khách hàng.

Trao đổi và nắm bắt yêu cầu cụ thể của ngân hàng.

Đề xuất phương án kinh doanh.

Lập phương án kinh doanh với các nội dung cơ bản sau:

Giới thiệu: công ty, sản phẩm dịch vụ, lĩnh vực kinh doanh, định hướng hoạt động…
Mục đích vay vốn
Phương án sử dụng vốn
Phương án trả nợ
Phương án tổ chức kinh doanh
Phương án kinh tế kỹ thuật
Dự toán tài chính: doanh thu, chi phí, lãi lỗ, dòng tiền, hiệu quả sử dụng vốn…
Tài sản đảm bảo

Giúp khách hàng vay vốn với chính sách hoa hồng hợp lý.

» Tư vấn lập dự án đầu tư