Hộ kinh doanh Trần Thị Kim Luyến

Hộ kinh doanh Trần Thị Kim Luyến
Danh mục sản phẩm Tinh bột nghệ:
1. Mã vạch 8938528405019, Bột nghệ đóng trong hộp nhựa 300gram
2. Mã vạch 8938528405026, Bột nghệ đóng trong hộp nhựa 500gram
3. Mã vạch 8938528405033, Bột nghệ đóng trong hộp nhựa 1000gram
4. Mã vạch 8938528405040, Bột nghệ đóng trong lọ thủy tinh 200gram
5. Mã vạch 8938528405057, Bột nghệ đóng trong lọ thủy tinh 500gram
6. Mã vạch 8938528405064, Bột nghệ đóng trong lọ thủy tinh 1000gram
7. Mã vạch 8938528405071, Bột nghệ đóng trong túi zipper 200gram
8. Mã vạch 8938528405088, Bột nghệ đóng trong túi zipper 500gram
9. Mã vạch 8938528405095, Bột nghệ đóng trong túi zipper 1000gram

7. Sản phẩm Tinh bột nghệ 8938528405071:
Mô tả sản phẩm: Bột nghệ đóng trong túi zipper 200gram

tinh-bot-nghe-tran-thi-kim-luyen-200-g Hộ kinh doanh Trần Thị Kim Luyến
tinh bot nghe tran thi kim luyen 200 g

 

Câu hỏi:

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA ImageChange Image