Dịch vụ tư vấn đàm phán hợp đồng

Dịch vụ tư vấn đàm phán hợp đồng. Trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, công ty Công ty Sao tiến hành đàm phán, soạn thảo và ký kết với một đối tác là công ty nước ngoài, công ty đã tìm kiếm các luật sư có khả năng trợ giúp công ty trong công việc nêu trên.

Sau quá trình thẩm tra năng lực, Sao đã lựa chọn luật sư của chúng tôi làm đối tác tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp khi đàm phán với đối tác nước ngoài.

Theo hợp đồng tư vấn pháp lý giữa 2 bên gồm có các công việc sau:

  1. Xem xét tính pháp lý (Review) hợp đồng khi Sao gửi hợp đồng trước.
  2. Sau khi hoàn thiện hợp đồng, chúng tôi sẽ tiến hành dịch thuật sang tiếng Anh (hoặc tiếng Việt)
  3. Sắp xếp đàm phán với đối tác nước ngoài theo yêu cầu công việc cụ thể và sau đó hoàn thiện lại hợp đồng.

Quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý của chúng tôi đã được Sao đánh giá cao, nó là một phần hỗ trợ đắc lực cho quá trình thành công của dự án.

chúng tôi với kinh nghiệm và việc am hiểu kinh doanh, luôn mong muốn hỗ trợ khách hàng trong việc đàm phán, dịch và soạn thảo hợp đồng, đặc biệt là hợp đồng với đối tác nước ngoài.

Chi phí đối với dịch vụ tư vấn và đàm phán hợp đồng sẽ được theo vụ việc cụ thể, chúng tôi báo chi phí khi nhận được thông tin cụ thể.

»

Dịch vụ tư vấn và đàm phán hợp đồng: