Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch nước ngoài

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch nước ngoài. Việc đăng ký và đăng ký sử dụng mã vạch nước ngoài cho doanh nghiệp ở Việt Nam có các hoạt động gia công, sản suất, liên doanh với các doanh nghiệp nghiệp nước ngoài để phát triển thị trường.
– Doanh nghiệp muốn đăng ký mã số mã vạch của nước ngoài thì doanh nghiệp cần được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc được tổ chức nước ngoài chủ sở hữu ủy quyền sử dụng mã số nước ngoài thông qua thư ủy quyền
– Mục đích đăng ký mã số mã vạch nước ngoài chỉ để xuất khẩu sản phẩm của mình
Sau khi được ủy quyền sử dụng thì thông báo với Tổng cục đo lường chất lượng bằng văn bản, giấy ủy quyền, bản sao giấy phép sử dụng…

Tư vấn đăng ký mã vạch nước ngoài: 0983367068 Chat Zalo

– Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch nước ngoài.
Dịch vụ hỗ trợ đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài gồm:
+ Đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài sản xuất, gia công hàng hóa;
+ Đăng ký sử dụng mã UPC (mã hàng hóa ở Mỹ và Canada);

– Giấy tờ cung cấp đăng ký mã số mã vạch nước ngoài thuê gia công/ liên doanh.
Doanh nghiệp cần cung cấp các giấy tờ sau:
+ Giấy xác nhận được quyền sử dụng mã số mã vạch trên các sản phẩm;
Bằng chứng ủy quyền của công ty nước ngoài (có công chứng) cho phép công ty ở Việt Nam được phép sử dụng mã số của công ty nước ngoài.
+ Bản Liệt kê danh mục sản phẩm sử dụng mã nước ngoài (theo mẫu);
+ Công văn đề nghị được sử dụng mã số nước ngoài trên sản phẩm (theo mẫu)

– Giấy tờ cung cấp đăng ký sử dụng mã UPC Cho hàng hóa xuất đi một số công ty ở Mỹ và Canada.
Cung cấp giấy tờ đăng ký sử dụng mã UPC bao gồm:
+ Bản đăng ký cấp mã UPC theo mẫu;
+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

» Đăng ký mã vạch Nước ngoài

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch nước ngoài:
Gửi yêu cầu qua email hoặc liên hệ thông tin dưới để chúng tôi hướng dẫn, cung cấp tài liệu, báo phí dịch vụ cho doanh nghiệp.

Câu hỏi:

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA ImageChange Image