Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp thấy không còn phù hợp nữa thì doanh nghiệp nên lự chọn loại hình để chuyển đổi cho phù hợp với tình hình thực thế của daonh nghiệp.

Các loại hình chuyển đổi doanh nghiệp:
– Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên
– Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành công ty TNHH 1 thành viên
– Thủ tục chuyển đổi công ty tư nhân thành công ty TNHH
– Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

Dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

– Tư vấn chuyển đổi công ty, phân tích ưu và nhược điểm, đề xuất giải pháp để khách hàng đánh giá, lựa chọn và quyết định việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
– Tư vấn pháp luật liên quan đến doanh nghiệp trước và sau khi chuyển để khách hàng nắm tổng thể quá trình và các bước cần thực hiện.
– Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh.
– Lập hồ sơ chuyển loại hình doanh nghiệp.
– Tư vấn quản trị doanh nghiệp theo loại hình mới.

Công việc thực hiện dịch vụ chuywwnr đổi của công ty luật:

Công ty Luật An Ninh sẽ thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp theo yêu cầu cụ thể:
– Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;
– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
– Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
– Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp;
– Nhận Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, mẫu dấu, nộp mẫu dấu;
– Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Tư vấn sau chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn luật miễn phí cho doanh nghiệp được chuyển đổi:
– Tư vấn các công việc cần làm của một doanh nghiệp sau khi chuyển đổi…
– Tư vấn các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp trong quá trình hoạt động (qua email, thư, chát);
– Trực tiếp soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, bao gồm:
+ Điều lệ doanh nghiệp;
+ Biên bản, Quyết định về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, bầu chủ tịch, bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật nếu có), quyết định bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng Giám đốc;
+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng;
+ Chứng nhận sở hữu cổ phần/ phần vốn góp;
+ Sổ cổ đông/thành viên, Thông báo lập sổ cổ đông/ thành viên…
– Hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Thuế và Kế toán trong thời gian đầu sau chuyển đổi.

» Thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

» Thủ tục thay đổi tên công ty

Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: