Đăng ký mã số mã vạch tại Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Đăng ký mã số mã vạch tại Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam. địa điểm được khách hàng đăng ký mã số mã vạch quan tâm dịch vụ tư vấn trước khi đăng ký mã vạch.

Mong muốn được một công ty tư vấn luật chuyên nghiệp tư vấn, hỗ trợ tiến hành thủ tục và thực hiện các công việc đăng ký MSMV;

Khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật về việc Đăng ký mã số mã vạch tại Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam. đăng ký mã vạch Việt Nam.

Chúng tôi là một Công ty Luật được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, chuyên nghiệp trong việc tư vấn pháp luật về đầu tư, bất động sản, thương mại, và hỗ trợ doanh nghiệp, tham gia tố tụng, tranh tụng tại Tòa án cho doanh nghiệp. có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ Khách trong việc Đăng Ký Mã Số Mã Vạch tại Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.

1. Dịch vụ Đăng ký mã số mã vạch tại Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.
– Tư vấn sơ bộ về việc đăng ký mã số mã vạch, giải đáp mọi thắc mắc của Khách hàng trước khi tiến hành thủ tục;
– Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký mã số mã vạch của Khách hàng;
– Thay mặt Khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến
khi Khách hàng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Mã số mã vạch.
– Thay mặt Khách hàng nhận mã số, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký Mã số mã vạch và bàn giao cho Khách hàng
 
2. Tài liệu liên quan tới việc đăng ký mã số mã vạch
Nội dung giấy ủy quyền và tờ khai đăng ký:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=*=*=*=*=
GIẤY ỦY QUYỀN
Tôi người ký tên dưới đây, đại diện cho:
Địa chỉ:
Tại đây uỷ quyền cho: CÔNG TY LUẬT TNHH AN NINH
Điện thoại: 0983367068 – Địa chỉ: Số 8 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Được thay mặt tôi xử lý đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch tại cơ quan chức năng.
Vì vậy, CÔNG TY LUẬT TNHH AN NINH được phép soạn các giấy tờ cần thiết, nộp hay rút lại các giấy tờ, tài liệu, nhận kết quả đăng ký Mã số mã vạch, dịch các giấy tờ, tài liệu, nộp các khoản lệ phí, và thực hiện tất cả công việc cần thiết cho việc đăng ký cũng như các công việc khác có liên quan đến việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch.
Làm tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày 18 tháng 07 năm 2018
NGƯỜI ỦY QUYỀN
CÔNG TY _______________
Giám đốc

» Chi phí đăng ký Mã số mã vạch

Dịch vụ Đăng ký mã số mã vạch:
Gửi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Liệt kê sản phẩm cần có mã vạch qua email để làm thủ tục xin cấp mã vạch.

Câu hỏi:

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA ImageChange Image