Cách xử lý vi phạm nhãn hiệu tại Việt Nam

Cách xử lý vi phạm nhãn hiệu. Khi một nhãn hiệu đã thực hiện việc đăng ký tại Việt Nam và đã được cấp bảo hộ cho nhãn hiệu mà có một bên khác sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mà đã được bảo hộ thì phải ngăn chặn theo các quy định của pháp luật hay không? hoặc có biện pháp nào chống vi phạm nhãn hiệu

Cách xử lý vi phạm nhãn hiệu tại Việt Nam
Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì không có bất cứ sự phân biệt đối xử nào người nước ngoài và người Việt Nam trong việc đăng ký và bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ.
Điều đó người sở hữu có đầy đủ các quyền về nhãn hiệu tại Việt Nam và các quyền này được bảo hộ bởi nhà nước Việt Nam.
Do đó, người có quyền tự mình thực hiện các biện pháp được pháp luật Việt Nam quy định để yêu cầu bên vi phạm ngừng việc vi phạm hoặc yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp thanh tra, kiểm tra và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm này hoặc thậm chí là khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để yêu cầu xét xử vụ việc theo các quy định của tố tụng dân sự.

Ngoài ra, người sở hữu nhẫn hiệu cần phải thực hiện công việc sau:
– Thu thập thông tin về bên vi phạm để cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền hoặc làm căn cứ để khởi kiện chẳng hạn như thông tin về tên, địa chỉ của bên vi phạm, nơi sản xuất, nơi tang trữ hàng vi phạm;
– Yêu cầu giám định sở hữu công nghiệp: để yêu cầu một cơ quan giám định độc lập đánh giá và xác định liệu có yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu bị nghi ngờ hay không? Nếu cơ quan giám định kết luận là có yếu tố xâm phạm quyền thì khả năng thành công trong việc xử lý vụ việc là cao. Theo quy định của pháp luật việc giám định là không bắt buộc, tuy nhiên kết luận giám định lại là một trong những nguồn chứng cứ quan trọng để các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết vụ việc;
Ngoài ra, người sở hữu nhãn hiệu cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ tài liệu để chứng minh cho cơ sở quyền như bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có chứng thực (trong vòng 06 tháng).
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu và thực hiện các công việc nêu trên, người sở hữu nhãn hiệu có thể thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật để xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

» Dịch vụ xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Dịch vụ xử lý vi phạm nhãn hiệu tại Việt Nam: