Các cơ sở không phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Các cơ sở không phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP)

Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm là giấy phép bắt buộc phải có đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam như Nhà hàng, cơ sở sản xuất các loại thực phẩm, siêu thị,… Tuy nhiên theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh thực phẩm thì có một số trường hợp không phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cụ thể tại Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm:
+ Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;
+ Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;
+ Sơ chế nhỏ lẻ;
+ Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;
+ Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;
+ Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;
+ Nhà hàng trong khách sạn;
+ Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
+ Kinh doanh thức ăn đường phố;

Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Lưu ý: Các cơ sở trên phải tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc các trường hợp trên thì phải đáp ứng các điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật an toàn thực phẩm. Riêng đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phải tuân thủ các yêu cầu quy định tại Điều 28 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Nghị định 15/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 02 tháng 02 năm 2018, thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP và bãi bỏ Chương II Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 04 năm 2014.

Trên đây là quy định cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Nếu cần yêu cầu dịch vụ liên quan đến cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm và các loại giấy phép con khác cho cá nhân, tổ chức xin liên hệ ĐT: 0983367068.

» Thủ tục công bố Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa

Câu hỏi:

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA ImageChange Image