Báo giá soạn thảo hợp đồng

Báo giá soạn thảo hợp đồng. Dịch vụ rà soát và soạn thảo hợp đồng của chúng tôi cung cấp cho khách hàng soạn thảo hoặc soát soát và hiệu chỉnh các bản dự thảo Hợp đồng dịch vụ/ Hợp đồng thương mại, hợp đồng dân sự…

1. Phạm vi của dịch vụ

Trên cơ sở các nội dung thông tin nhận được từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ soạn thảo hoặc soát soát và hiệu chỉnh các bản dự thảo Hợp đồng dịch vụ/ Hợp đồng thương mại do Khách hàng cung cấp nhằm đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và khả năng thực hiện của các bên trên thực tế với tinh thần bảo vệ tối đa quyền và lợi ích chính đáng của Quý Khách hàng.

2. Thời gian thực hiện dự kiến

Thời hạn để chúng tôi soạn thảo hoặc soát xét, hiệu chỉnh bản dự thảo hợp đồng theo các nội dung Khách hàng cung cấp là trong vòng ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày Quý Khách hàng cung cấp đủ các nội dung theo yêu cầu của Chúng tôi, với điều kiện Quý Khách hàng và chúng tôi đã ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật và Quý Khách hàng đã thanh toán khoản  phí dịch vụ tạm ứng.

3. Phí dịch vụ soạn thảo hợp đồng:

– Phí dịch vụ soạn thảo hoặc rà soát và/hoặc hiệu chỉnh bản dự thảo
+ Đối với hợp đồng bằng tiếng Việt là: 6.000.000 VNĐ (bằng chữ: Sáu triệu đồng);
+ Đối với hợp đồng bằng tiếng Anh là: 9.000.000 VNĐ (bằng chữ: Chín triệu đồng).
Mức phí này chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng và các chi phí phát sinh khác (nếu có).

– Trong trường hợp Quý Khách hàng có yêu cầu dịch thuật hợp đồng từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì phí dịch thuật sẽ là: 200.000 VND/ trang A4. Một trang A4 được hiểu là không quá 250 từ/ trang.

– Với mức phí nêu trên, sau khi gửi cho Quý Khách hàng bản dự thảo đầu tiên từ phía Chúng tôi, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh tối đa ba (03) lần tiếp theo trên cơ sở ý kiến bình luận, góp ý hoặc yêu cầu của Quý Khách hàng. Quá lần thứ ba (03), nếu Quý Khách hàng tiếp tục yêu cầu Chúng tôi hiệu chỉnh, thì từ lần hiệu chỉnh thứ tư (04) trở đi, Chúng tôi sẽ tính phí dịch vụ hiệu chỉnh hợp đồng phát sinh và thông báo đến Quý Khách hàng để hai bên thống nhất.

Tuy nhiên, với một số dạng hợp đồng đặc thù thì mức phí từ 9.000.000 VNĐ (bằng chữ: Chín triệu đồng) trỏ lên áp dụng đối với cả bản tiếng Anh và tiếng Việt, ví dụ:

– Hợp đồng phân phối sản phẩm với đại lý;
– Hợp đồng lao động ký kết giữa Công ty với người nước ngoài;
– Hợp đồng bảo mật thông tin của khách hàng (Non-Disclosure Agreement);
– Hợp đồng chuyển nhượng tài sản có giá trị…

» Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng:
Liên hệ cung cấp thông tin ban đầu để chúng tôi tư vấn và báo phí, soạn thảo hợp đồng cụ thể.